Pravidla

Nezapomeňte si přečíst i související dokument: Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky využívání služeb serveru darujizaodvoz.cz

V podmínkách jsou přehledně obsaženy pravidla služeb poskytovaných prostřednictvím webu www.darujizaodvoz.cz (dále jen "server") a aplikací Daruji za odvoz pro iOS a Android (dále jen "aplikace"). Server a aplikace jsou provozovány fyzickou osobou Michal Novotník, IČO: 44617925, se sídlem v Revúcej, Slovensko (dále jen "provozovatel"). Kontaktní údaje provozovatele jsou dostupné na stránce kontaktu.

- Provozovatel portálu darujizaodvoz.cz nenese odpovědnost za celkový obsah zveřejněných inzerátů, včetně video souborů a publikovaných fotografií.
- Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
- Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
- Provozovatel nemá žádné povinnosti vůči uživateli, pokud není stanoveno jinak.
- Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost inzertní stránky, její bezchybnou činnost a zabezpečení. Rovněž má právo odstavit inzertní stránku bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.
- Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb darujizaodvoz.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v přímé či nepřímé souvislosti v důsledku nemožnosti využívání služeb.
- Provozovatel neodpovídá za obsah inzertní stránky a inzerátů, které byly přidány uživatelem legální, či nelegální cestou a ani nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli či třetími osobami.
- Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, které byly zařazeny do nesprávné kategorie, byl zvolen nesprávný typ inzerátu, i při podezření že inzeráty porušují pravidla, podmínky a zákazy darujizaodvoz.cz nebo bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky nebo dobrými mravy.
- Provozovatel si vyhrazuje právo při porušení pravidel smazat inzeráty zadavatele a zrušit nebo zablokovat jeho účet.
- Všechny služby inzerce na darujizaodvoz.cz jsou poskytovány zdarma.

Na darovacím portálu darujizaodvoz.cz je zakázána inzerce:

- zboží a služeb nesouvisejících s tématem webu
- kde podmínkou darování je nákup zboží nebo služeb
- neomezeného množství a podezření na neomezené množství zboží
- kde není možné zjistit kolik zboží inzerent nabízí a je podezřelý s obohacování se (zejména při výměně zboží)
- nicneříkajících inzerátů typu hledám vše, daruji vše
- zboží po datumu expirace/spotřeby
- cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu
- opakované inzerce stále stejného zboží
- podnikatelské činnosti a služeb přímo
- webové stránky a loga firmy, nadměrné množství vykřičníků a speciálních znaků
- prodávat a přidávat inzeráty s cenou
- přidávat inzeráty s nabídkou ke koupi, nebo ptát peníze v jakékoliv formě.
- obsahující podněcování k nenávisti nebo k omezování práv a svobod
- obsahující a také při podezření na vyřizování osobních účtů, urážlivých výroků,

Podmínky inzerování pro inzerenty:

- Před přidáním inzerátu (nebo zároveň při zadávání inzerátu) se musí zadavatel zaregistrovat. Údaje musí být pravdivé.
- Zadavatel plně odpovídá za celkový obsah zveřejněných inzerátů, včetně video souborů a publikovaných fotografií.
- Zadavatel je při přidávání inzerátů povinen zajistit, aby jejich obsah byl v souladu se zákony České Republiky
- Zadavatel inzerce nesmí ve vlastní nabídce nabízet jiné produkty nebo služby, kromě těch které přímo souvisejí s danou nabídkou.
- Zadavatel inzerce nesmí několikrát uveřejnit stejný inzerát, pokud by původní inzerát byl stále platný.
- Zadavatel inzerce musí vždy inzerovat konkrétní produkt, nikoli svou podnikatelskou činnost jako celek, kromě případů placených reklamních produktů, zejména banerové reklamy. 
- Zadavatel inzerce registrací na darujizaodvoz.cz souhlasí ze zveřejněním vlastních kontaktů.
- Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 360 dnů. Po této lhůtě bude automaticky vymazán. Vložení inzerátů na jednoho uživatele je neomezené.
- Zadavatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám po přihlášení do systému.
- Zadavatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli maximálně jednu informační a reklamní e-mailovou zprávu za měsíc. Uživatel má právo (e-mailem) požádat provozovatele o zrušení zasílání informačních a reklamních e-mailových zpráv. Provozovatel si vyhrazuje právo je využít při vytváření statistik o uživatelích jako celku a při cílení reklamních kampaní třetích stran.
- Pokud podáte dva stejné inzeráty, ten starší máte povinnost smazat.
- Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.