Pravidla

Nezapomeňte si přečíst i související dokument: Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky využívání služeb serveru darujizaodvoz.cz

V podmínkách jsou přehledně obsaženy pravidla služeb poskytovaných prostřednictvím webu www.darujizaodvoz.cz (dále jen "server") a aplikací Daruji za odvoz pro iOS a Android (dále jen "aplikace"). Server a aplikace jsou provozovány fyzickou osobou Michal Novotník, IČO: 44617925, se sídlem v Revúcej, Slovensko (dále jen "provozovatel"). Kontaktní údaje provozovatele jsou dostupné na stránce kontaktu.

- Provozovatel portálu darujizaodvoz.cz nenese odpovědnost za celkový obsah zveřejněných inzerátů, včetně video souborů a publikovaných fotografií.
- Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
- Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
- Provozovatel nemá žádné povinnosti vůči uživateli, pokud není stanoveno jinak.
- Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost inzertní stránky, její bezchybnou činnost a zabezpečení. Rovněž má právo odstavit inzertní stránku bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.
- Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb darujizaodvoz.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v přímé či nepřímé souvislosti v důsledku nemožnosti využívání služeb.
- Provozovatel neodpovídá za obsah inzertní stránky a inzerátů, které byly přidány uživatelem legální, či nelegální cestou a ani nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli či třetími osobami.
- Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, které byly zařazeny do nesprávné kategorie, byl zvolen nesprávný typ inzerátu, i při podezření že inzeráty porušují pravidla, podmínky a zákazy darujizaodvoz.cz nebo bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky nebo dobrými mravy.
- Provozovatel si vyhrazuje právo při porušení pravidel smazat inzeráty zadavatele a zrušit nebo zablokovat jeho účet.
- Všechny služby inzerce na darujizaodvoz.cz jsou poskytovány zdarma.

Na darovacím portálu darujizaodvoz.cz je zakázána inzerce:

- zboží a služeb nesouvisejících s tématem webu
- kde podmínkou darování je nákup zboží nebo služeb
- neomezeného množství a podezření na neomezené množství zboží
- kde není možné zjistit kolik zboží inzerent nabízí a je podezřelý s obohacování se (zejména při výměně zboží)
- nicneříkajících inzerátů typu hledám vše, daruji vše
- zboží po datumu expirace/spotřeby
- cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu
- opakované inzerce stále stejného zboží
- podnikatelské činnosti a služeb přímo
- webové stránky a loga firmy, nadměrné množství vykřičníků a speciálních znaků
- prodávat a přidávat inzeráty s cenou
- přidávat inzeráty s nabídkou ke koupi, nebo ptát peníze v jakékoliv formě.
- obsahující podněcování k nenávisti nebo k omezování práv a svobod
- obsahující a také při podezření na vyřizování osobních účtů, urážlivých výroků,

Podmínky inzerování pro inzerenty:

- Při vytváření inzerátu s typem "Daruji za odvoz" je nutné dodržet následující podmínky: Darování musí být provedeno bez jakéhokoli nároku na odměnu nebo výměnu ze strany příjemce. To zahrnuje, ale není omezeno na finanční odměny, materiální dary, služby nebo jiné formy kompenzace. Inzeráty, které nesplňují tuto podmínku, budou automaticky zařazeny do kategorie "Vyměním" nebo nebudou potvrzeny a publikovány na portálu.
- Před přidáním inzerátu (nebo zároveň při zadávání inzerátu) se musí zadavatel zaregistrovat. Údaje musí být pravdivé.
- Zadavatel plně odpovídá za celkový obsah zveřejněných inzerátů, včetně video souborů a publikovaných fotografií.
- Zadavatel je při přidávání inzerátů povinen zajistit, aby jejich obsah byl v souladu se zákony České Republiky
- Zadavatel inzerce nesmí ve vlastní nabídce nabízet jiné produkty nebo služby, kromě těch které přímo souvisejí s danou nabídkou.
- Zadavatel inzerce nesmí několikrát uveřejnit stejný inzerát, pokud by původní inzerát byl stále platný.
- Zadavatel inzerce musí vždy inzerovat konkrétní produkt, nikoli svou podnikatelskou činnost jako celek, kromě případů placených reklamních produktů, zejména banerové reklamy. 
- Zadavatel inzerce registrací na darujizaodvoz.cz souhlasí ze zveřejněním vlastních kontaktů.
- Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 360 dnů. Po této lhůtě bude automaticky vymazán. Vložení inzerátů na jednoho uživatele je neomezené.
- Zadavatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám po přihlášení do systému.
- Zadavatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli maximálně jednu informační a reklamní e-mailovou zprávu za měsíc. Uživatel má právo (e-mailem) požádat provozovatele o zrušení zasílání informačních a reklamních e-mailových zpráv. Provozovatel si vyhrazuje právo je využít při vytváření statistik o uživatelích jako celku a při cílení reklamních kampaní třetích stran.
- Pokud podáte dva stejné inzeráty, ten starší máte povinnost smazat.
- Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.